De steen der wijzen proti stárnutí

Přečtěte si prosím kruh proti stárnutí návod k obsluze a dodržujte jeho pokyny. Seznamte se pomocí tohoto návodu na provoz s výrobkem, jeho správným používáním a bezpečnostními pokyny. Z bezpečnostních důvodů nesmějí výrobek používat děti, mladiství do ti let a osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem na provoz. Osoby s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi smí tento výrobek používat pouze pod dohledem oprávněné osoby nebo když s ním byly seznámeny.

Obsah: 1. Akumulátorové nůžky na keře jsou určeny ke stříhání jednotlivých keřů, křovin a popínavých rostlin v soukromých zahradách. Akumulátorové nůžky se nesmí používat k de steen der wijzen proti stárnutí na malé kousky pro kompostování.

Bezpečnostní pokyny v Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených přímo na akumulátorových nůžkách.

O. INLEIDING. 1 Umění překladu - PDF Free Download

Účel použití v Akumulátorové nůžky používejte výhradně pro účely stanovené v tomto návodu k používání. Pracovní oděv v Nenoste volný oděv, šperky atd.

zbavte se tmavých skvrn přirozeně spotřebitelské recenze výrobky proti stárnutí

Mohly by být přístrojem zachyceny. Pro nabíjení baterie lze používat pouze originální nabíječku. Při použití jiných nabíječek může dojít k poruchám akumulátorů nebo dokonce k požáru. Nabíjecí kabel musí být pravidelně kontrolován z hlediska známek poškození a stárnutí lámavost asijských tajemství péče o pleť proti stárnutí smí být používán jen tehdy, pokud je v bezvadném stavu.

Baterie, které nedovolují nabíjení, nesmí být tímto nabíječem nabíjeny nebezpečí požáru. Nabíjejte akumulátor pouze při okolní teplotě mezi C. Po velkém zatížení nechtě akumulátor nejprve zchladnout.

Pracovní podmínky 3. Uvedení do provozu Nabíjení akumulátorů: 2 1 Před prvním použitím by měl být akumulátor zcela nabitý. Doba nabití viz 9.

  • Открывая входную дверь, Эпонина оглянулась через плечо.

  • Произнесла Николь, вынырнув из тумана.

  • Zvedací pásy proti stárnutí
  • Vrásčitá tvář arnika
  • Она настаивала, что хотела бы как следует свыкнуться с мыслью и только потом объявить дату.

Technická data. Lithium-iontový akumulátor lze dobít v jakémkoliv okamžiku stavu nabití a nabíjení je možné vždy přerušit, aniž by došlo k poškození akumulátoru bez paměťového efektu.

Alchemie en de Steen der Wijzen

Během nabíjení nelze akumulátorové nůžky spustit. Přepětí poškozuje akumulátory a nabíječku.

Nabíjecí kabel 1 zastrčit do zásuvky 2 na akumulátorových nůžkách. Síťový nabíječ pak zasunout do síťové zásuvky. Během nabíjení bliká zásuvka 2 zeleně. Akumulátor se nabíjí. Jakmile zásuvka 2 zeleně svítí neblikáje akumulátor plně nabit. Nabíjecí kabel 1 vytáhnout ze zásuvky 2 a síťový nabíječ vytáhnout ze síťové zásuvky.

Pracoviště Jste odpovědni za bezpečnost na pracovišti.

Stříhaný materiál v Před zahájením práce zkontrolujte stříhaný materiál a odstraňte přítomné cizí předměty. Obsluha Nebezpečí úrazu nebo vzniku škod! Neodstraňovat prsty, protože nůž může způsobit velké poranění říznutím.

nejlepší krém proti stárnutí a zvedání

Neodkládejte nůžky na topná tělesa a nevystavujte je po delší dobu intenzivnímu slunečnímu záření. Pracujte jen za dostatečné viditelnosti. Dejte pozor při couvání, nebezpečí klopýtnutí!

Přerušení práce v Akumulátorové nůžky nikdy nenechávejte ležet na pracovišti bez dozoru. Pokud chcete přerušit práci, uložte akumulátorové nůžky na bezpečném místě. Skladování Akumulátorové nůžky se nesmí skladovat při teplotě vyšší než 35 C de steen der wijzen proti stárnutí na přímém slunci. Akumulátorové nůžky neskladujte na místech se statickou elektřinou.

de steen der wijzen proti stárnutí

LED stavový indikátor akumulátoru: 4. Obsluha Nebezpečí řezného poranění!

Stříhání keřů: Pokud se během práce akumulátor vybije, akumulátorové nůžky se automaticky vypnou a konektorová zásuvka 2 svítí červeně.

Akumulátor je vybitý a musí být nabit. Pokud během nabíjení bliká zásuvka červeně nebo během provozu bliká žlutě, došlo k poruše viz 7.

de steen der wijzen proti stárnutí

Odstraňování poruch. Stav nabití akumulátoru je po každém vypnutí nůžek zobrazen na asi 20 sek.

LED svítí zeleně: Akumulátor je plně nabit. LED svítí žlutě: Akumulátor je z poloviny vybit. LED svítí červeně: Akumulátor je prázdný a musí být nabit. Nebezpečí zranění hrozí, jestliže jsou odstraněny nebo vyřazeny bezpečnostní spínací prvky instalované na aku mulátorových nůžkách např.

Neúmyslnému zapnutí akumulátorových nůžek brání pojistka zapínání Ochranný kryt 3 sejměte z nože Pojistku zapínání 5 odjistěte posunutím dopředu a stiskněte spouštěcí tlačítko 6. Pojistku zapínání 5 opět uvolněte 4 Teleskopická otočná násada typ vybavení na přání : ß5a ß6a Teleskopickou otočnou násadu s výrobním číslemresp. Délku otočné násady lze plynule nastavit v rozsahu cm podle tělesné výšky.

de steen der wijzen proti stárnutí

Montáž teleskopické otočné násady: v Otočnou násadu 7 zasuňte pod požadovaným úhlem do držáku, aby byly západky ve správné poloze. Demontáž teleskopické otočné násady: v Stiskněte odjišťovací tlačítko 8 a otočnou násadu 7 vysuňte.

Stříhání trávy s teleskopickou otočnou násadou: 1. Namontujte teleskopickou otočnou násadu Povolte seřizovači matici Nastavte požadovanou délku násady a seřizovači matici 9 opět utáhněte. Pojistku zapínání ß5a odjistěte posunutím dopředu a stiskněte spouštěcí tlačítko ß 6a. Pojistku zapínání ß5a opět uvolněte.

Počet zobrazení: Transkript 1 Inhoud 0. INLEIDING 'Heel praktisch kun je zeggen dat er sprake is van vertaling wanneer een taalhandeling resulteert in een uiting die in een gegeven context, in een gegeven taalgebruikssituatie en met het oog op een gegeven communicatief doel als vertaling functioneert, door de betrokken taalgebruikers als vertaling geaccepteerd wordt en volgens competente sprekers van bron- en doeltaal binnen die context en taalgebruikssituatie en voor het desbetreffende communicatieve doel de oorspronkelijke uiting in de andere taal in al haar relevante opzichten kan vervangen. Bij het vertalen wil ik aan alle bovengenoemde eisen voldoen. Daarom wil ik eerst de brontekst onderzoeken. Ik analyseer het semantische en stylistische niveau van het boek en pas daarna vertaal ik de novelle.

Údržba Nebezpečí řezného poranění! Nebezpečí zranění osob a vzniku věcných škod! Akumulátorové nůžky očistěte a stříhací nože ošetřete olejem: 7.

Погляди-ка, - прошептал Ричард, - он собирается приземлиться. Николь открыла глаза и увидела, как все еще угасавший огонек описал над ними изящную дугу и приземлился на противоположной стороне прогалины. Он тускло светился и на земле.

Odstraňování poruch Hrozí nebezpečí zranění stříhacím nožem. Nebezpečí úrazu osob a vzniku věcných škod hrozí, jsou-li akumulátorové nůžky čištěny pod tekoucí vodou zvláště pod vysokým tlakem.

Pro zvýšení životnosti by měly být akumulátorové nůžky po každém použití vyčištěny a ošetřeny.

de steen der wijzen proti stárnutí pokožka proti stárnutí glam

Akumulátorové nůžky očistěte vlhkou tkaninou. Nože postříkat ošetřovacím sprejem typ Vyřazení z provozu Nebezpečí řezného poranění!

O. INLEIDING. 1 Umění překladu

Hrozí nebezpečí zranění stříhacím nožem. Nabíjení akumulátoru. To zvyšuje životnost akumulátoru.

  • Vrásky pod očima v mladém věku
  • Écrivain suisse anti aging
  • Dermalogica krém proti vráskám proti stárnutí
  • Макс обратил к Ричарду мрачный взгляд.

  • Nejlepší zprávy pro spotřebitele proti stárnutí

Akumulátorové nůžky vyčistit a nůž postříkat ošetřovacím sprejem typ viz 6.