JavaScript není Java! | PCDAYS Magazine

Jak se mohu zbavit javascriptu

Martin Michálek: Dobrý den, posloucháte podcast na VzhůruDolů. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek.

 1. Diskuze: Úprava čísla na částku JQuery
 2. Sítnice proti stárnutí výhody
 3. ExInsider neregistrovaný To těžko.
 4. Jak se zbavit Conficker

Dovolte mi tady znovu přivítat Robina Pokorného, frontend vývojáře ve Wimdu. Ahoj Robine. Robin Pokorný: Ahoj Martine, ahoj všichni.

VIDEO: Když jste doma, zbavte se zbytečností, radí minimalista z Brna

Martin: Robine, my jsem si minule povídali o Berlíně. Tak dneska se zaměříme na vyloženě vývojářské téma, na něco, v čem je dneska velký flame.

O věci, která mně osobně se skoro vůbec nelíbí, ty k tomu budeš mít asi trošku kladnější vztah. Zkusme najít situace, pro které je to dobré a pro které je to úplně Jak se mohu zbavit javascriptu pytel.

Získání informací o počasí v JSON

Já bych možná začal takovou historickou vsuvkou — historickým úvodem. A během toho, co jsem si zjišťoval informace, tak jsem narazil na jednu strašně zajímavou technologii, která se jmenuje JSSS neboli JavaScript Style Sheetscož zní přesně tak, jak bychom čekali — totiž zápis stylu pomocí JavaScriptu. Co je na tom zajímavé, že tady ta technologie — ten způsob zápisu — vznikl dřív než kaskádové styly, tedy CSS, a ve své době to hodně tlačil Netscape.

Než teda uznal, že CSS bude ta cesta, kterou jít.

Learn JavaScript - Full Course for Beginners

A co tím já chci říct, je, že si musíme uvědomit historické souvislosti — že JavaScript je o něco starší jazyk než kaskádové styly.

A že tady ty snahy — dostat stylování do JavaScriptu nebo podobného zápisu — nejsou záležitostí posledních dvou, tří let, jak by se mohlo zdát, ale sahají de facto až k samým počátkům stylování na webu.

Podcast: S Robinem Pokorným o CSS v Javascriptu

To je pravda, Netscape, budiž mu země lehká, měl určitě nějaké důvody, proč tady tohle udělal… A já chápu na jednu stranu tu snahu, mít ty CSS-ka v JavaScriptu, protože my běžní frontenďáci, běžní kódeři, používáme velice rádi preprocesory.

A když si představím, že věci pokročilejší, které používám v preprocesoru — jako, já nevím, cykly, podmínky atd. Na druhou stranu, když píšeš ty CSS-ka tím způsobem, jako se to dělá v Reactu, tak vlastně ty CSS-ka píšeš uvnitř toho javascriptového kódu. Robin: Ano.

osob plus bohatá na suisse proti stárnutí

Debatu na téma kaskádových stylů v JavaScriptu otevřel před dvěma lety asi Vjeaux z Facebooku… Martin: Ano, má o tom slavnou přednášku… Robin: Přesně tak… A na této přednášce on ukazuje nějaké důvody, proč přináší velké výhody mít styly v Javascriptu — mj. A tímhle tím začala ta velká sága o tom, jestli a když už, tak jak zapisovat ty styly v JavaScriptu. A ten původní přístup, který je, myslím, i v té prezentaci, skutečně ukazuje, že zapisuju do stejného souboru, jako mám tu — v tom případě reaktivní komponentu.

Výuka JavaScriptu – 2.

Zapisuju i styly pomocí takového toho klasického zápisu jako objekt, akorát místo pomlček mám CamelCase. Martin: Přesně tak. To naprosto věřím. Ty jsi o tom taky přednášel. A na všech těch přednáškách se vytýkaly hlavně dvě věci: To, že jsou CSS-ka globální. To znamená, že když chceš stylovat konkrétní komponentu nebo její modifikátor nebo její subkomponentu, tak musíš použít prostě unikátní název. Ty unikátní názvy — tím, jak musí být unikátní, tak jsou občas relativně dlouhé — nedá se to nijak minifikovat atd.

Jak se mohu zbavit javascriptu

A z tohohle leze v CSS-ku spoustu problémů. Což chápu. A teďka, když to posunu dál a koukám na nějaké další zkušenosti — nedávno třeba na Medium. CSS-ko je vlastně jazyk, který má vlastně nějaká svá pravidla a vlastnosti — kromě jiného třeba dědičnost. Tam vlastně nemůžeš dědit — nemáš tam prostě kaskádu — nemáš tam :hover — po najetí myši — a nemáš tam pseudotřídy, které třeba my kódeři využíváme dost hojně… Pro responsivní design nemůžeš použít Media Queries, jo… Tohle všechno musíš nějak hackovat JavaScriptem.

To, co ty tady popisuješ, je skutečně ta první generace zápisů CSS-ek navrhnutá v té prezentaci — a všechny ty věci, o kterých jsi mluvil, jsou hovery nebo další akce např. Media Queries simuluju tím, že v JavaScriptu odposlouchávám tyto události a nějakým způsobem na ně reaguju — což zase má své výhody — protože často chci reagovat v obou dvou, jak ve stylu, tak v nějaké logice, na tyto události — takže i tam věřím, že to má smysl.

Ale ano, ten zápis je minimálně nehezký a s tím naprosto souhlasím — ty pseudotřídy, o kterých jsi mluvil, a tak dále, tak to byly problémy, které všichni lidi vnímali, a přesto ty výhody pro ně mohly převážit.

VŠECHNA CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

No, a aby tady těch výhod bylo ještě víc, respektive, aby těch nevýhod bylo méně, tak vznikly nějaké další přístupy k tomu, jak tady to zapisovat. Jak se mohu zbavit javascriptu z těch přístupů byly CSS Moduleskde vlastně ten soubor s těmi styly byl zapsán paralelně s tou komponentou — s tím JavaScriptem — ve zvláštním souboru, ten soubor pak byl pomocí require přidán do toho JavaScriptu — vznikla tam ta explicitní závislost na tenhle ten styl… Ale najednou jsem měl styly, které vypadaly de facto hodně podobně jako CSS-ka — ten zápis byl hodně podobný, ale najednou tyhle ty věci nebyly globální, byly tady tyhle ty závislosti, mohl jsem s tím pracovat, mohl jsem tam přidávat nějaké pseudotřídy, mohl jsem tam přidávat další věci… A to, co ono to ve skutečnosti nakonec udělalo — že tady těm bezejmenným stylům přidal nějaký vygenerovaný název a propojil to pak s tím JavaScriptem… Takže celé to propojení bylo jenom na základě tříd.

 • JavaScript není Java! | PCDAYS Magazine
 • Aktuální informace o počasí pomocí JavaScriptu | automotoalarm.sk
 • Nejlepší noční krém proti stárnutí pro let

To znamená, v JavaScriptu jsem měnil třídy a ty vygenerované kaskádové třídy se mi na to aplikovaly ale mohl jsem použít ten JavaScript, tak jak byl…. Potom vlastně jsou to opravdu modulární styly, pak vlastně v DevTools nebo vlastně v DOM-u se ta třída jmenuje trošku jinak, než ji používáš ty, když ji zapisuješ jako kodér… Může se jmenovat krátkým pojmenováním, může si s tím ten JavaScript dělat, co chce, a vlastně jak se zbavit sourozenců se ty nevýhody.

To je třeba věc, která se mně děsně líbí. Má to ještě třeba nějakou další nevýhodu? Protože třeba CSS Modules je věc, která vlastně odstraňuje řadu nevýhod — a zůstává tam ještě něco?

Zdroják - o tvorbě webových stránek a aplikací

Robin: Já bych řekl, že pořád ta největší nevýhoda — ta je tam od začátku — a ta asi nepůjde nějak zvlášť jednoduše odstranit — a to je ta závislost na tom JavaScriptu… A teď nemám na mysli to, že je to zapsáno v tom JavaScriptu, ale mám na mysli to propojení. Když jsem třeba psal Jobs UItak jednou z těch věcí bylo oddělení technologie, která, dejme tomu, generuje ten markup, a toho zobrazení.

To znamená, pro nás se ten markup stal takovým API a ve chvíli, kdy ten markup odpovídal nějaké šabloně, tak jsme garantovali, že ten vzhled bude Jak se mohu zbavit javascriptu — a bylo nám jedno, jestli ten markup vygeneruje JavaScript, PHP, Java nebo cokoliv jiného — nebo nějakou kombinaci těchto technologií… V tom světě toho CSS JavaScriptu — tady to trošku ztrácím, protože ten zápis mi neumožňuje nějak jednoduše — jak říkám, ty třídy jsou generované — takže já nemůžu nějak jednoduše vygenerovat tady ten — nějaký markup třeba — na backendu v něčem jiném než v JavaScriptu a pak to použít… To znamená, ta hlavní nevýhoda je takové to uzamknutí se do tohohle světa, který není nutně špatný — ale je to věc, na kterou je potřeba myslet.

Martin: Jasně. Není to jenom styl sérum intenzivně působící na kolagen komponenty, ale ta komponenta samotná.

Martin: Jasně, super. To mi vlastně připadá jako takový fajn kompromis — že se vlastně zbavím toho, co třeba i mně vadí na CSS-ku — těch preprocesorů… Je tam jazyk navíc, který tam třeba vůbec nemusí být, začne se pracovat čistě s JavaScriptem, píšu dál CSS-ka — nebo mi je může psát i méně zkušený frontenďák — a následně z toho vlastně kompiluju něco, co vlastně má ty výhody těch CSS-ek v JavaScriptu.

Třetí generace a fajn kompromis: Styled Components Robin Pokorný: Ještě mám k tomu jednu věc, kterou bych rád řekl — totiž tím, že to je zapsáno takhle jakoby zvlášť, tak pořád mám možnost nějakým způsobem — nevím, jak složitým — vygenerovat ty standardní styly… Protože ty soubory tam pořád existují, mají nějaká jména, můžu vzít jméno toho souboru nebo můžu někde napsat jméno té komponenty a můžu vygenerovat to, co jsem de facto psal předtím — je to takový jiný způsob zápisu preprocesoru.

To znamená, pořád tam vidím to, že přejít zpátky není tak složité, jako to bylo v té generaci první. Martin: A co, prosím Jak se mohu zbavit javascriptu, potom dědičnost, hover Jak se mohu zbavit javascriptu, Media Queries — moje obvyklá písnička…?

Robin: Dědičnost je problém. Myslím si, že většina lidí asi dneska dědičnosti nevyužívá — nebo — pardon — ne dědičnosti, ale kaskády; dědičnosti samozřejmě nějakým způsobem ano, ale zase — myslím si, že přináší spoustu problémů.

Názory k článku Spor o budoucnost JavaScriptu vyřešen - automotoalarm.sk

Jsou vlastnosti, které se dědičností přenášejí, jsou vlastnosti, které se dědičností nepřenášejí… To, že mi někdo nastaví velikost písma, mi může potenciálně rozbít něco vevnitř… To znamená, je to nebezpečné… Neříkám, že to nemá své výhody — ale je to nebezpečné. To znamená, nemyslím si, že tady bude problém.

Ohledně hoveru a dalších věcí — přiznám se, že si nejsem jistý, jestli je tam ten hover podporován nějakým zápisem, nebo není… React Native a univerzální aplikace Martin: To už necháme když tak na posluchačích — aby si to dostudovali. Berme to jako zajímavou věc Jak se mohu zbavit javascriptu vývoji k nějakému rozumnému kompromisu mezi těmi dvěma přístupy, které se hodí na hrozně moc různých projektů… Protože — na tom se asi všichni shodujeme — že třeba tímhle směrem by to někde mohlo jít, s nějakými drobnějšími nevýhodami na obě strany.

No, a teď je tam vlastně ještě jeden argument, který jsme tady opomněli pro to, dělat to v tom JavaScriptu — a to je jakási jednotnost při vývoji různých typů aplikací pro různá prostředí, viz třeba React Nativeže jo… To je třeba věc, kterou hodně zmiňuje v poslední době Dan Steigerwald, samozřejmě. Pojďme mrknout ještě na tohle. Toto mi přijde jako argument, ale jenom třeba pro úzký segment jakoby aplikací, jo, nebo webů… Robin: Určitě to je argument, určitě dává smysl, a já s tím souhlasím… Protože v React Native to ani nijak moc jinak dělat nejde… A ten způsob, který tam je, je pohodlný.

Hodně pohodlný.

Jak se mohu zbavit javascriptu

Nebavíme se tady o nějakém stylování… Já teď nevím, jak to rozlišit… Ale viděl bych tam jistý rozdíl mezi takovým tím grafickým přístupem a takovým tím přístupem programátorským, kdy já chci mít trošku větší kontrolu než jenom přidávat nebo odebírat třídy — jakožto programátor, ale zároveň asi není cílem tam stylovat úplně všechno do nejmenších detailů.

V těch nativních aplikacích je to jednodušší, protože ty aplikace často vypadají stejně nebo mají nějaký vzhled… Věřím tomu, že to jakoby je argument, a uznávám ho… Ta jednotnost toho přístupu mně přijde důležitější.

Totiž ta rozdrobenost JavaScriptu samozřejmě bývává předmětem mnoha stížností — a tady to je možnost, jak to nějakým způsobem sjednotit.

Jak získat kód místa, jehož počasí nás zajímá

Martin: Jasně, rozumím. Ale třeba když bych dělal běžnou webovou aplikaci, já nevím — někde nějakou kalkulačku nebo někde na webu, na e-shopu vrásky obličeje milgamma tenhle přístup používal — což jsou vlastně zase ty Jak se mohu zbavit javascriptu, které mají blíž k tomu grafickému, designerskému postoji, tak tam mně to vlastně přijde, že by to bylo dost ke škodě.

Robin: S tím nemůžu, Martine, úplně souhlasit. Já si myslím, že ten směr je jakoby jasný — ten už je desítky let — to je nějaký způsob component — Web Components — nebo něco podobného — a tam samozřejmě je ta izolace důležitá.

 • Názory k článku JavaScript, Flash a cookies v číslech: paranoia se nekoná - automotoalarm.sk
 • V minulém dílu jsem slíbil, že si řekneme něco víc o tagu script a syntaxi JavaScriptu.
 • Ricardolino suisse proti stárnutí
 • Výuka JavaScriptu – 2. – Živě.cz
 • Zbavte se snadno jQuery špaget s KnockoutJS - Zdroják
 • Zapomeňte na různé přeplácané widgety a pluginy do redakčních systémů.

A tady ta schopnost mi to spojit do toho jednoho souboru a izolovat to — jakoby ne na nějaké úrovni namespacesu, nebo něčeho podobného, ale skutečně na úrovni kódu, mi přijde výhodná pro většinu aplikací. A samozřejmě — je to Jak se mohu zbavit javascriptu tooling — je to o toolingu.

To znamená, pokud jste ochotní do toho investovat, tak to dává smysl. Martin: Stopro. Myslím jenom, že si nerozumíme… Já nemám na mysli u e-shopu používat ten standardní aktuální přístup, to znamená CSS-ku mít úplně bokem a JavaScript mít úplně bokem, ale používat třeba něco jako CSS Modules nebo Styled Components — tady tyhle vlastně kompromisní varianty — tam asi ta budoucnost půjde.

A potom ta hardcore varianta — že vlastně CSS-ko se píše uvnitř javascriptového kódu — ono to není CSS-ko, že jo — oni tomu říkají JavaScript styly — tak ta se hodí zase pro tu situaci, kdy fakt dělám hardcore programátorskou aplikaci, která třeba nemá moc design — a zase se distribuuje na hrozně moc různých platforem.

Robin: Tak teď Jak se mohu zbavit javascriptu s tím souhlasím trošku víc, ale přesto si myslím, že třeba ty Styled Components jsou kompromisem, na kterém se můžou shodnout, podle mého, všichni… Neznám teď nějaký use case, komu by to mohlo vadit.

Martin: To znamená, že i vlastně Jak se mohu zbavit javascriptu ty JavaScript styly, styly psané uvnitř JavaScriptu — takovou tu hrůzu, kterou já vždycky když někde vidím, tak mi to nedělá radost… Robin: Mně taky ne… Martin: … tak i tam si dovedeš představit ty Styled Components?

Přijde ti, že to jde tímhle směrem? Robin: Rozhodně. Já to vidím jako tu třetí, následující, generaci.

Odkaz na článek

Napjatě jsem očekával, co bude generace čtvrtá — pokud bude, ale ta generace třetí mi přijde hodně zajímavá. Martin: Tak to je docela vtipné, protože my jsme první Brus kódu spolu natáčeli o preprocesorech. Není to tak, náhodou nebo některý z těch prvních dílů? Robin: Je to pravda. Jsou to už asi tři roky, ne? Martin: Myslím si, že jo. A teďka končíme tenhle podcast tím, že pohřbíváme preprocesory směrem k JavaScriptu, ale řekněme, že ne letos, ne úplně příští rok, ale do budoucna to tak asi dopadne.

Myslím si, že to takhle můžeme tady prohlásit — a úplně se neztrapníme, historicky. Robin: Taky doufám… Martin: Robine, a teďka ještě poslední otázka — bude další Brus kódu? Robin: Hodně štěstí, Martine! Martin: Díky všem, kteří nás poslouchali, těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze VzhůruDolů. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek.