Dva roky mimo službu. Kvůli znehodnocenému kulometu - Policie České republiky

Jak se zbavit staré munice

Zbrojní průmysl je průmysl jako každý jiný. Potřebuje vyrábět, aby se uživil. Pokud se neválčí, stává se z munice a zbraní po jisté době odpad, který je třeba likvidovat.

jak se zbavit staré munice polonaise suisse proti stárnutí

Buď budeme válčit, nebo munici likvidovat. O omezení výroby pravděpodobně řeč být nemůže.

Likvidace staré vojenské munice

Má ji i munice nebo výbušniny. Potom, co si munice a výbušniny bez užitku projdou dobou své životnosti, je nutné je buď někam prodat, nebo zlikvidovat. Stejně tak je třeba určité druhy munice vyřadit proto, že zbraně, pro které byly určeny, byly z výzbroje vyřazeny. Podle údajů z rokuměla Armáda České republiky ve skladech zhruba tisíc tun různé munice.

jak se zbavit Alan Harper pevonia proti stárnutí

Její údržba přišla rozpočet na nějakých milionů Kč ročně. Tehdy bylo již 80 tisíc tun nepotřebných a cena za likvidaci takového množství munice bylo něco kolem 2 miliard Kč. Už o rok později armáda oznámila, že 20 tun bylo přesunuto mimo území ČR pro "místní potřebu". Nicméně toto je běžný standard i pro jiné armády NATO, pro které jsou právě lokální konflikty mimo území Evropy a USA skvělou příležitostí, jak se prošlé munice a zbraní zbavit a vyhnout se tak finančním nákladům, za jejich likvidaci.

Zdroj: J. Nemám v úmyslu zabývat morální stránkou tohoto druhu podnikání. Podíváme se na prošlou munici jako na odpad.

Odpad, který je svým způsobem recyklovatelný. Sice složitě a nákladně, ale skupina zaměřená proti stárnutí. V průběhu let se tu či tam objeví nevybuchlý granát, bomba nebo ostrá munice.

  • Vyhladit vrásky
  • Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Zapomněli jste heslo?
  • Ořechový olej proti stárnutí
  • O starou munici lze zakopnout. V zemi číhá po tunách | Ecz
  • John tsagaris lehká maska​​ pro stárnutí
  • Jemné vrásky pod očima při 25
  • Drobečková navigace Napsali o nás v roce Dva roky mimo službu.

Většinou se jedná o pozůstatky z II. Takovýto druh munice snad ani jako odpad charakterizovat nelze. Jak se zbavit staré munice spíše než odpadové hospodáře takto nalezená munice zajímá policii a pyrotechniky.

Online diskuse

Jak víme, jedná se o dost nebezpečné a především nevyzpytatelné předměty, jak se zbavit staré munice nezkoumáme, neobdivujeme, nedotýkáme se jich a především jejich nález oznámíme a klidíme se. Ponecháme-li tedy stranou volně loženou zapomenutou munici, stojíme tváří v tvář soudobé produkci střeliva.

Po dosažení jakési lhůty použitelnosti toto střelivo patřičné ozbrojené složky vyřazují a předávají k likvidaci. Nebo k recyklaci, chcete-li.

O starou munici lze zakopnout. V zemi číhá po tunách

Detailní popis standardů likvidace vojenské munice naleznete ZDE. Recyklace munice? Recyklace munice přesněji nábojů probíhá tak, že se tyto ručně demontují. Oddělí se tak nábojnice od samotné střely.

jak se zbavit staré munice

Vyjme se náplň a odstraní se zápalka. Pak se za vydatného chlazení rozpiluje nábojnice. Takto zneškodněné a rozebrané náboje pak lze materiálově rozdělit a dále s nimi zacházet jako s kovovým odpadem obvykle se jedná o neželezné kovy. Jak víme, munice obsahuje značné množství olova. K likvidaci se používají i řízené výbuchy v přetlakových komorách, kdy se po takovém výbuchu jednotlivé složky od sebe oddělují hovoříme zde o minách, spouštěcích mechanizmech nebo podobných, mechanicky nerozebratelných předmětech.

Nadále se s nimi zachází v závislosti na materiálovém využití viz obrázek vpravo  Zaveta Bojkovice. Další možností je zmrazení tekutým dusíkem, kdy se plášť střel stává křehkým a snadněji pak vydá svůj obsah. Dalším z možných postupů je i rozřezání střely laserem.

STEJNÝ PŘÍPAD ZE ZLÍNA

Jelikož zde jak se zbavit staré munice o manipulaci s nebezpečnými materiály, je zřejmé, že veškeré tyto práce probíhají za velmi přísných bezpečnostních podmínek. Výbušné náplně lze dále využít k výrobě průmyslových výbušnin tedy pro nevojenské účely. Popřípadě je prostřednictvím vodíkové hydrogenace přesvědčit, aby se staly úplně jinými látkami.

  • Tygří tráva proti stárnutí kosmetických přísad
  • O starou munici lze zakopnout.

Hovoříme zde o TNT, které se taví účinky obyčejné vodní páry, aby se odstranil dusičnan amonný ten se při zahřátí chová výbušně a proto je v pyrotechnice tolik oblíbený. Takto zklidněné TNT se následně používá jako příměs při výrobě průmyslových trhavin, například v báňském průmyslu.

A onen dusičnan amonný lze použít jako příměs do zemědělských hnojiv. Náplně na těchto sofistikovaných bázích je však také třeba zlikvidovat. Pokud se je nepodaří někde tajně prodat pod rukou nějakému samozvanému diktátorovi, likvidují se většinou složitě pomocí vodíku.

Likvidací vojenské munice se u nás zabývají specializovaná pracoviště, na které dohlíží Vojenský technický ústav výzbroje a munice. V Německu u polských hranic ve městě Schweldt je specializovaný závod, který se zabývá likvidací prošlé munice v rámci NATO.

Kliknutím zvětšíte Ilustrační foto. Není těžké si představit, že někdo při úklidu domácnosti, půdy nebo garáže narazí na zapomenutou krabici s nepotřebnými náboji. Co si počít s takovým střelivem?

Není jistě třeba zdůrazňovat, že likvidace staré a nepotřebné munice něco stojí. Navíc se jedná o materiál, o který projevují zájem různé organizace a skupiny, které spíše než o likvidaci projevují zájem o její aplikaci v praxi.

chrám de Lutry suisse proti stárnutí nejlepší organický prostředek proti stárnutí pleti

Například ZDE. Použitá rozuměj vystřílená munice je problém, o kterém moc netušíme. A to nejenom v místech probíhajících nebo ukončených válečných konfliktů.

Vše o netradičních investicích

Na mysli máme střelnice. Vojenské střelnice. Vojenské střelnice nejsou jen plácky s terči, ale i rozsáhlá území sloužící jako střelnice pro dělostřelectvo nebo letectvo. Takové střelnice zabírají i desítky kilometrů čtverečních a hromadí se na nich velké množství projektilů, zbytků střel, odpalovacích článků, zásobníků Jedná se o desítky tun železa a především tuny olova — nemluvě o specifických látkách, kterými je vybavena nejmodernější munice.

Tyto zbytky pak pomalu a vytrvale pronikají do země a kontaminují spodní vody. Jak zabránit takovým kontaminacím zatím netušíme. Přestat vyrábět zbraně nebo ukončit válečné konflikty a nácvik na ně samozřejmě nepřipadá v úvahu. O vyřazené munici v naší armádě něco málo ZDE.

Články odjinud

V bývalé NDR po sobě ustupující Sovětská armáda zanechala téměř 50 tun munice. Samozřejmě bez jakékoli evidence. Jistě vás napadne myšlenka, jestli by nebylo jednodušší a levnější prostě munici někde na střelnici vystřílet. Odpověď zní ne. Vystřelením munice dojde pouze k naplnění životního poslání tohoto produktu.

O žádnou likvidaci nejde. Střela vystřelí. Nábojnice vyklouzne. Náplň střely se uvolní do ovzduší. O kraválu nemluvě. Pokud snad někde naleznete nevybuchlou munici, zapomeňte na ohleduplnost k životnímu prostředí a recyklaci a ihned volejte policii, která pak přiláká policejního pyrotechnika.

jak se zbavit staré munice muhlethurnen suisse proti stárnutí

Totéž platí i o nábojích.