Blokáda bílkoviny stárnutí omladila mozky myší – automotoalarm.sk

Odborníci proti stárnutí mys

Jaroslav Petr Už dlouho vědci vědí, že v krvi starých zvířat i lidí koluje látka, která má neblahý dopad na funkce mozku.

křesťanský Opitz proti stárnutí

Funguje to i naopak. Krevní transfuze jako zbraň proti stárnutí? Podle některých odborníků jde o špatný nápad Ve světě se už objevily firmy, které nabízejí seniorům transfuzi krevní plazmy od mladých dárců. Zatím se nezdá, že by to třeba u pacientů s Alzheimerovou chorobou nějak zvlášť zabíralo.

Nové protilátky dokáží omlazovat mozek: Zatím alespoň u myší | +1 zahraniční zajímavost

K týmům, které se na tomto poli velmi intenzivně angažují, patří i laboratoř vedená Tonym Wyss-Corayem ze Stanford University. Vědci došli k závěru, že k poklesu výkonnosti mozku s narůstajícím věkem významně přispívá nedobrý stav mozkových cév. Pokud je tento protein u starých myší zneškodněn, pak transfuze jejich krve mozku mladých myší neškodí.

Ba co víc, po vyřazení proteinu VCAM1 z činnosti vykazuje mozek starých myší jasné známky omlazení.

Nové protilátky dokáží omlazovat mozek: Zatím alespoň u myší

Omlazující blokáda proteinu VCAM1 je protein, který sedí na povrchu tzv. Tyto buňky jsou zároveň vybaveny signálními molekulami zvyšujícími aktivitu imunitního systému. Mozek dokáže podporovat imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám Ve stárnoucím mozku se na molekuly VCAM1 endotelových buněk vážou bílé krvinky.

To následně uvádí do pohotovosti buňky mozku označované jako mikroglie, jež plní ve zdravém mozku úlohy imunitního systému.

Portál o tom, jak žít naplno i po padesátce

Pokud jsou mikroglie probuzeny k aktivitě buňkami cév odborníci proti stárnutí mys výbavou molekul VCAM1, pak páchají v mozku více škod než užitku. Celý tento proces těžce postihuje nervové kmenové buňky, z kterých se v části mozku zvané hipokampus tvoří nové neurony. To má pro mozek fatální následky, protože hipokampus sehrává klíčovou roli při ukládání informací do paměti a k tomu potřebuje trvalý přísun nově vznikajících neuronů.

Výkonnost mozku tak rapidně klesá. Bude něco podobného možné navodit i ve stárnoucím lidském mozku?

odborníci proti stárnutí mys jak se zbavit plastových tašek

Naděje pro seniory Blokáda molekul VCAM1 v lidském mozku by neměla představovat technický problém, protože ty se nacházejí na vnitřní straně stěny cév v mozku a bez problémů se k nim dostanou všechny látky přinášené krví. Namístě je ale notná dávka opatrnosti. U pacientů s roztroušenou sklerózou byl nasazen lék bránící vazbě bílých krvinek na molekuly VCAM1 a u některých to vyvolalo masivní aktivaci do té doby skrytě probíhající virové infekce.

integrovaný postup proti stárnutí Maquet patrick suisse proti stárnutí

Lidský mozek platí za výkonnost náchylností k poruchám Wyss-Corray je přesvědčen, že se mu u seniorů podaří potlačit aktivitu molekul VCAM1 jen částečně a uvést její působení do normálního stavu.

Molekula bude i nadále plnit své funkce v imunitním systému, ale nebude už pohánět mozek k ničení nových neuronů v hipokampu.

adapalénový krém proti stárnutí

Nad výsledky experimentů na myších se vždycky vznáší velký otazník jejich platnosti pro lidský organismus. V případě úlohy VCAM1 při stárnutí mozku jsou vědci optimisty. Aktivitu mozku starých myší dokáže výrazně vylepšit i krevní plasma mladých lidí, což naznačuje, že proces stárnutí odborníci proti stárnutí mys probíhá podobně jak u člověka, tak i u hlodavců.