Časopis Myslivost

Špičkové pojištění proti stárnutí

S paní ředitelkou naší myslivecké pojišťovny se setkávám poměrně často na jednáních Myslivecké rady a při dalších mysliveckých a společenských akcích. Z těchto jednání vím, že pojišťovna vnímá měnící se situaci v myslivosti. Nové pronájmy honiteb, přípravu nového občanského zákona a nejlepší masky na obličej pro stárnutí vliv na právní změny v ČMMJ a v neposlední řadě i úbytek členů a stárnutí členské základny.

Pro koho je toto řešení vhodné?

Proto jsem se Ing. Paní ředitelko, zeptám se hned zpočátku zcela v souladu otázek, které jsem slyšel mnohokrát a opakovaně - Špičkové pojištění proti stárnutí vůbec vidíte budoucnost myslivecké pojišťovny?

Ukazuje se, že trend určité ochrany a zabezpečení formou pojištění bude v moderní společnosti nabývat na stále větším významu. Současná doba přináší pro člověka stále širší paletu možného vyžití a aktivit.

Od sportu přes turistiku a cestování až po myslivost. Neobávám se tedy, že by forma zabezpečení pomocí pojištění rizik vyplývajících z činnosti člověka ustupovala.

Spíše naopak. Také se domnívám, že specializace na určitý druh činnosti je správnou cestou pro odpovědné a kvalitní pojištění. My jsme pojišťovna, která Špičkové pojištění proti stárnutí pro myslivce a také její hlavní produkty jsou šité na míru rizikům, která mohou nastat při výkonu práva myslivosti. V této činnosti máme dvacet let praxe, poměrně přesně známe potřeby našich myslivců a umíme rizika, spojená s výkonem práva myslivosti, odpovědně zabezpečit.

Trik, jak si pojistit vlastní auto za cenu povinného ručení

A jste toho schopni i dnes, kdy docela citelně klesá počet členů naší myslivecké organizace? Znalost rizik musí být u odpovědné pojišťovny v souladu s pojistným plánem.

Princip pojištění je založen na solidaritě a vzájemné pomoci jednotlivých pojištěnců. Od počtu pojištěných myslivců se pak odvíjí cena pojištění a výše plnění.

doplňky telomerázy proti stárnutí nanikon suisse proti stárnutí

Úbytek členské základny se pochopitelně promítá do kalkulací pojistného a je na nás, abychom pojistný plán tedy i výši pojistného stanovili tak, aby pojišťovna plnila službu členům ČMMJ.

Mnozí ale řeknou — platím si pojištění, co z toho mám? Pojištění ale přece není spořicí finanční produkt, kam každý vloží Kč ročně a na konci roku si vybere i s úroky Kč. Pojištění je výrazem solidarity s těmi, kteří se vlivem okolností dostali do těžké životní situace, kdy naší pomoc skutečně potřebují a také výrazem jistoty, že když nešťastná událost potká mne, tak se stejné pomoci dočkám také.

Nejlepší noční sérum proti stárnutí 2020

Někdy mám pocit, že někteří myslivci to takto přesně nechápou a jsou schopni nárokovat nesmyslná plnění. Máte tedy detailně zmapován kmen vašich pojištěnců? Co vše jim nabízíte? Průměrný věk naší pojištěné osoby je 53 let a je to odborně proškolený a zkušený myslivec, který se chová poměrně zodpovědně.

Časopis Myslivost

Přesto život přináší někdy neočekávané situace a nehody. Pojištění členů ČMMJ v rámci členského příspěvku zahrnuje pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti, úrazu a pojištění loveckého psa při naháňce na prase divoké a při norování.

Členové ČMMJ si mohou také připojistit trvalé následky v případě úrazu. Ale jak jsou zabezpečeny honitby, kde je uživatelem jiná právnická osoba? Pro uživatele honitby, kteří nejsou kryti skupinovou smlouvou s ČMMJ a kteří si uvědomují rizika spojená s lovem a myslivostí, máme připravenou smlouvu o Pojištění uživatele honitby, která řeší pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provádění myslivosti v souladu se zákonem o myslivosti.

Jaká připojištění je možné sjednat k povinnému ručení?

Toto pojištění nabízíme uživatelům honiteb jako první na českém trhu. Co přesně v pojištění nabízíte?

  • Trik, jak si pojistit vlastní auto za cenu povinného ručení – automotoalarm.sk
  • Test 11 krémů proti vráskám: Do péče proti stárnutí investujte, ale chytře! - články na automotoalarm.sk
  • Vráska obličej dýně
  • Image Ageless Total anti aging sérum
  • Allianz sestavila globální „Barometr rizik“ | Allianz pojišťovna
  • Konfigurateur land rover suisse anti aging

Za pojištěného uživatele honitby pojišťovna uhradí škodu, která vznikla třetím osobám ublížením na zdraví či usmrcením nebo poškozením. Dále pak zničením věci, pokud za ni pojištěný podle platných právních předpisů odpovídá v souvislosti s výkonem práva Špičkové pojištění proti stárnutí např.

Špičkové pojištění proti stárnutí Krémy proti stárnutí se siloxanem a peptidy

Každého asi budou zajímat pojistné limity… Za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením jsme nastavili pojistný limit plnění až do výše 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost, za škody na věcech do výše Kč a za finanční škody např. Kč nároku na pojistné plnění na jednu pojistnou událost.

recept na vrásky

Pojistné plnění nad 3 mil. Kč u jedné pojistné události není zatíženo spoluúčastí pojištěného.

Test 11 krémů proti vráskám: Do péče proti stárnutí investujte, ale chytře!

Další podrobné informace čtenáři časopisu i další zájemci obdrží u Marie Obrdlíkové na telefonním čísle    nebo na internetových stránkách www. Ne všichni myslivci jsou ale členy ČMMJ. Máte i pro ně připravené pojištění? Naše zkušenosti v oblasti pojištění myslivců nabízíme nejen členům ČMMJ, ale všem českým myslivcům, adeptům, ale také zahraničním lovcům.

Myslivost - Pro pohodu, radost, ale i jistotu

Tyto individuální pojistné smlouvy jsou přístupné na našich internetových stránkách, kde je mohou zájemci snadno vyplnit a zaslat ke schválení. Individuálně lze dále u naší pojišťovny uzavřít pojistné smlouvy na pojištění psů, pojištění domácnosti, nemovitosti a pojištění exponátů výstav například chovatelských přehlídek trofejí.

manger Malakoff suisse anti aging

Na závěr mi, paní ředitelko, dovolte, abych Vám poděkoval osobně i celému kolektivu zaměstnanců pojišťovny poděkoval za podporu, kterou věnujete myslivecké kultuře, trubačům, kynologii a práci s dětmi. Věřte, že je velkou pomocí podpora takových akcí jako například vánoční koncert v Rudolfinu, a nebo pomoc při organizaci a zajištění letošního Velkého mysliveckého plesu.

Proti vráskám

Děkuji i já za naše zaměstnance. Máme přece společnou snahu přinášet nejen čtenářům časopisu Myslivost, ale myslivcům obecně, především pohodu a radost v jejich mysliveckém i osobním životě. Myslivost je krásná, ušlechtilá a potřebná činnost.

Špičkové pojištění proti stárnutí pracovní místa proti stárnutí

Příroda nás obdařuje nevysychajícím pramenem životodárné energie, proto přeji vašim čtenářům, aby z tohoto pramene dokázali čerpat fyzickou i duševní sílu, kterou využijí ve prospěch přírody, zvěře i zachování tradiční české myslivosti.

Děkuji za rozhovor a přeji pojišťovně i myslivosti zdar! Připravil Ing.