Katalogy a databáze

Premier poručík suisse proti stárnutí. Novinky ve fondu knihovny - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Ve Dvořákově síni uvede

David Böhm. Dalibor Gregor, Ta odpověď je nesmírně těžká.

zbavit se viny

Na této pouti nelze nic předstírat. Před nikým, a hlavně ne sám před sebou.

Katalogy a databáze

C HCD Vypravěčem je francouzský doktor-psychoterapeut, jenž právě hodlá odejít do důchodu a je plný skepse, strachu ze samoty avril ferie suisse anti aging životního stereotypu.

Z letargie ho vytrhne až pacientka, mladá Němka Agathe. Díky vzájemným rozhovorům začíná doktor nahlížet jinak na svou dlouholetou sekretářku a dosud neznámého souseda, pocítí příliv energie, náznaky nových začátků i záchvěv lásky. V této zdánlivě nenápadné novele autorka čerpá ze své psychologické praxe. Činí to podmanivě, s jemným humorem a smyslem pro sílu prožitku, křehkost duše i atmosféru Francie koncem Loajální úředník Fritz Kolbe, dosud poslušně vykonávající příkazy svých nadřízených ve vízovém oddělení na říšském ministertvu zahraničních věcí, si stále více uvědomuje, že Hitlerův režim vlastně pošlapává všechny hodnoty humanity a lidskosti.

Z tohoto důvodů se poté, co se stane asistentem vysoce postaveného styčného důstojníka pro wehrmacht, rozhodne využít tohoto postavení k tomu, aby začal spolupracovat s americkou výzvědnou službou a poskytoval jí cenné informace. Autor se ovšem nezabývá pouze Kolbeho špionážní činností, rozhodl se okořenit tento příběh i poměrně romantickou linkou, z níž se rodí silný intimní vztah. Pozoruhodnou kapitolou tohoto románu je i celkem detailní vylíčení zničení Berlína a nahlédnutí do osudů obyvatel tohoto města, kteří se zde v tomto kritickém okamžiku nacházejí.

Melinda žije na Zemi jako úplně normální mladá žena, aniž by tušila, že v minulém životě byla mocnou čarodějkou - Ochránkyní na planetě Aglaja.

Potom ale potká Adama, muže tak krásného, jako by ani nepocházel z tohoto světa. Také nepochází: je to Anghas, její osudová láska z Aglaji, a hledal ji, aby ji mohl vzít zpátky domů. Aglaja je čistý, harmonický svět, kde se lidé dožívají vysokého věku. Ale není dokonalý - ve stínech totiž číhají nepřátelští Xanteriové.

HDVD 1. Výstava mapovala vývoj Giacomettiho umělecké tvorby od Sledovala její formální a tematické zrání od avantgardních experimentů v meziválečné Paříži až po jedinečné zpodobení lidské figury v období umělcova zralého věku.

Obrazová část publikace nabízí ucelený pohled nejen na Giacomettiho sochařskou tvorbu, ale též na jeho práce z oblasti malby a kresby. DT Mimo jiné nám zde autor, významný představitel hnutí gayů, mezi řádky sděluje, že v milostném vztahu je fakt rozdílnosti pohlaví nepodstatný, premier poručík suisse proti stárnutí spíše o náhodu.

Premier poručík suisse proti stárnutí, nedorozumění či bouřlivost intimního vztahu nejsou touto náhodou omezeny, vždy jde o dva lidi jako součást společnosti, a ti, jako takoví, prožívají svá, v základu univerzální, lidská dramata. Až na pár výjimek. Ruďák, nepřetržitě vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů.

Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.

Novinky ve fondu knihovny

Podvodně se přihlásit do studie o morálce a etice možná nebylo správné — ale Jessice finanční odměna přišla vhod. Její anonymní dotazník premier poručík suisse proti stárnutí, a tak následovaly další důvěrné otázky i setkání s doktorem Shieldsem, pokusy v reálném životě… A Jess začne váhat, zda bylo moudré prodat svá důvěrná tajemství. Hranice mezi skutečností a experimentem se stírá; už neví, kdy je sama sebou a kdy pokusným subjektem.

Seznam novinek ve fondu: pobočka Lidická za měsíc duben

Podvodně se přihlásit do studie o morálce a etice možná nebylo správné - ale Jessice finanční odměna přišla vhod. Její anonymní dotazník zaujal, a tak následovaly další důvěrné otázky i setkání s doktorem Shieldsem, pokusy v reálném životě A Jess začne váhat, zda bylo moudré prodat svá důvěrná tajemství. Hranice mezi skutečností a experimentem se stírá; už neví, kdy je sama sebou a kdy pokusným subjektem Nakladatelská anotace.

Neplačte, milorde. Nač taková skromnost? Chci, aby Američané vnímali alespoň nějakou veřejnou podporu Přál bych si, aby Američané cítili, že Česko je jejich spolehlivým partnerem, a aby tomu tak skutečně bylo Nota bene od lehce pomatených lidí, kteří trpí směsí syndromu mesiášství s chorobným nutkáním k rektální speleologii.

Osmnáctiletá Nina je sestrou prodána jako sexuální otrokyně členu bratislavského podsvětí. Ten hodlá novicku výhodně zpeněžit saúdsko-arabskému magnátovi.

premier poručík suisse proti stárnutí

Nině se podaří uniknout, ale pod tíhou týrání se pokusí o sebevraždu. V té jí náhodně zabrání mladý muž, nadaný malíř David.

bel essence recenze proti stárnutí

Zdá se, že štěstí nic nestojí v cestě, ale osud chystá mladé dívce ještě nejedno překvapení. Výrazný výtvarný doprovod představuje třináct reprodukcí kreseb Jindry Vikové.

Novinky ve fondu knihovny - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Meditativní variace Michala Maršálka jsou psány úsečným a střídmým veršem, jenž jakoby parceloval pocitovou plochu člověka ve světě plném nedorozumění, osamělosti a nestability. Právě zdání a dojmy tvoří kostru celé autorovy sbírky, proplétají se mezi sebou, někdy vzájemně komunikují, jindy se minou. Rozpustile klukovsky si pohrává s různými premier poručík suisse proti stárnutí a podává o tom zprávu se svým typickým suchým humorem a ironií.

Suchý humor a nadhled je tím pravým lékem, který autor, významný výtvarný kritik, publicista a dramaturg, využívá ve svém návodu na zvládnutí nečekaných životních situací. S rozpustilostí si pohrává se svými nezdary, které dokáže přetavit nejen do zábavné podoby, ale předat i zajímavé životní postoje a názor, že díky optimismu a nadhledu lze zvládnout jak náročnou rutinu každodennosti, tak i nepřehledné životní nástrahy.

Oliverová ; ilustrace: Julio Fuentes ; ze španělského originálu Atlas de los lugares literarios

premier poručík suisse proti stárnutí