Čtěte také:

Rozpočet proti stárnutí

Obsah

  galvanické zařízení proti stárnutí srovnatelné reklamy proti stárnutí

  Dokument nazvaný Hospodářský přehled České republiky hned v úvodu označuje krátkodobé ekonomické výhledy České republiky za dobré, zároveň ale upozorňuje na to, že země čelí rizikům spojeným s vysokými cenami bydlení a nedostatkem pracovních sil. Pro modernizaci české ekonomiky a její rychlejší přibližování úrovni průměru zemí Rozpočet proti stárnutí je podle zprávy rozpočet proti stárnutí vyšší produktivita práce.

  Péče o pleť proti stárnutí nad 50

  OECD proto doporučuje zintenzivnit inovace a zlepšit kvalifikační strukturu pracovní síly. Výzvou pro českou společnost a ekonomiku země bude podle OECD stárnutí populace, které je rychlejší než ve většině evropských zemí.

  NKÚ: Stát opět nevyužil růst pro lepší státní rozpočet Aktualizace: Příjmy rozpočtu jsou stále silně závislé na růstu ekonomiky. Ani významné tempo jejich růstu nedokázalo pokrýt růst celkových výdajů rozpočtu.

  Zatímco v roce připadalo na důchody 32,4 procenta celkových výdajů státního rozpočtu, v roce už to má být 45,47 procenta. Další zátěž státnímu rozpočtu přitom v souvislosti se stárnutím obyvatel přinesou rostoucí výdaje na zdravotní péči.

  rozpočet proti stárnutí

  Jejich podíl na celkových výdajích rozpočtu má ze stávajících 8,4 procenta podle odhadů OECD vzrůst až na 24,7 procenta.

  Ačkoli je současná fiskální pozice podle OECD Česka silná, právě kvůli trendu stárnutí obyvatel by se měly mít vlády více na pozoru.

  rozpočet proti stárnutí

  Mezi řadou dalších doporučení se objevuje například návrh na snížení odvodů na sociální zabezpečené a nahrazení výpadku zvýšením příjmů z nepřímých daní například zlepšením výběru DPH a ekologické daně. OECD se ve své nové zprávě vrátila také ke zhodnocení toho, jak se Česko vypořádalo s doporučeními z její minulé zprávy z roku Pochválila například vznik Národní rozpočtové rady a Výboru pro rozpočtové prognózy, uvítala také přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jenž vstoupil v platnost v únoru loňského roku.

  rozpočet proti stárnutí