UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí

Počet zobrazení: Transkript 1 mirek kovářík: sdělit, proč báseň vznikla str. Narodila se 5. Vystudovala češtinu a estetiku na pražské filozofické fakultě, posléze ještě dramaturgii na DAMU. Od roku je úzce spjata se Studiem Viola, v roce nastoupila do Československého rozhlasu, svého kmenového angažmá. Od té doby natočila nesčetně literárních pořadů a rozhlasových her, je několikanásobnou laureátkou ceny Prix Bohemia, nejvyššího ocenění, jehož může rozhlasový tvůrce dosáhnout.

Neméně významná je také její činnost na poli recitačním, pedagogickém a organizátorském Neslýchané děje pod zemí se dějí a nevídané ve vzduchu zakleté tvary se náhle probouzejí s výkřikem po duchu 1 6 Za zrcadlem stínů jímž je svět jich úpění je slyšeti hledejte vysvobozujících vět vy jimž dáno i pro nic trpěti Tvář Družstevní práce, 9 Tento rozhovor začínal v létě, na festivalu Šrámkova Sobotka. Jaké máte pocity z letošního ročníku?

Člověk to vždycky hodnotí tak trochu podle toho, co ten který rok odvede za práci. Já jsem letos dost spokojená, protože moje dílna učitelek a učitelů v převážně penzijním věku dokázala za týden připravit roztomilé představení o slabikářích. Šlo o koláž ze slabikářů z rokua s příslušnými písněmi a téměř dramatickými výstupy.

Možná by stálo za to dávat to normálně někde v divadle, ale v tom je ten vtip a krása, že se to odehraje jednou, příští rok už na to jen vzpomínáme a musíme udělat zas něco nového. Jsou to totální amatéři, ale každý přinesl nějaký charakter a dohromady vytvořili ohromně barvitý celek povah a typů, byla to švanda.

Úřední věstník C /

Ale i když odhlédnu od svých egoistických zájmů, tak myslím, že se letošní Sobotka vydařila. Jak se sobotecký festival změnil od dob, co na něj jezdíte? Šrámkova Sobotka se letos konala po dvaapadesáté, já na ni jezdím od šestasedmdesátého roku.

Vzal mě tam můj budoucí muž. Já tam přivezla své dcery, ony zas své kamarády a tak dále, a tak dál Festival vždy věrně, i když v takových zmenšených amplitudách, odrážel společenské klima: koncem šedesátých let jsme se trochu odvazovali, pak na nás zase začali ze shora dohlížet, rozumějte šlo o festival pro aktivní a budoucí učitele a to věru nebyli většinou žádní disidenti.

  • Jak se zbavit fretek
  • Pleťové oleje na vrásky po 30
  • Не было ни декораций, ни костюмов.

  • Не знаю, сумеет ли он промолчать.

Každé lehké vybočení z linie se projednávalo předem, zvažovaly se eventuální důsledky pro existenci festivalu.

Mistrem taktiky a strategie byla paní profe Přeložil Zdík Dušek. Zásluhou nakladatelství Metafora, které vydalo v roce rovněž autorovy vzpomínky ChlapectvíMládí a také jeho předposlední román Pomalý mužse s touto novinkou může nyní seznámit i český Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí.

Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí canali suisse proti stárnutí

Pro znalce Coetzeeho díla, i pro ty, kteří jeho knihu berou do rukou poprvé, bude Deník špatného roku rozhodně překvapením.

O tom, že autor dovede překročit tradiční představu o možnostech románu a zaujmout odvážným experimentem, přesvědčil již v osmdesátých letech v knize Foev níž si postmoderním způsobem pohrál s Defoeovým příběhem o Robinsonovi Crusoe.

Jinou podobu této hry nabízí i román Pomalý muž, v němž prostřednictvím přízračné postavy Elizabeth Costello rovněž hlavní postava předchozího románu Elizabeth Costello, Coetzee odkryl složitou povahu vztahu mezi fikcí a metafikcí, stejně tak tvorby a vztahu autora ke svému dílu. Experiment či hra však není jediným či hlavním zájmem Coetzeeho psaní: vždy zároveň směřuje k základním existenciálním otázkám, takže se čtenář nemusí obávat, že by jeho romány oslovily pouze společnost učených literárních teoretiků.

ušima blíž k duši František Halas

Deník špatného roku představuje novou polohu románu-experimentu, který lze číst mnoha způsoby. Již na elementární rovině recepce pohybu očí Coetzee vyzývá čtenáře, aby k jeho textu přistoupil kreativním způsobem a spoluúčastnil se na tvorbě díla.

Román zakládají tři textová pásma, která se souběžně objevují na každé stránce pomineme-li několik odchylek : deník, do něhož si uznávaný a již věkem sešlý spisovatel C. V románě se tak na nejvyšší rovině střetávají tři hlasy, které se vzájemně doplňují a vyslovují svět po svém způsobu.

  • Institut montana zugerberg suisse anti aging
  • Někdy mladý doplněk proti těhotenství proti stárnutí
  • Синий Доктор поднесла воду к губам Николь, но та не сумела выпить.

  • ušima blíž k duši František Halas - PDF Free Download
  • Nejlepší oční ošetření proti stárnutí

A aby toho nebylo málo, Anya také tlumočí názory svého přítele Alana, který na spisovatele C. Zápletka příběhu není nijak složitá: osamělý spisovatel C. Nabídne jí, zda by mu nepřepisovala jeho eseje, tvrdé názory první pásmokteré připravuje pro knižní publikaci v německém vydavatelství.

Takto se Anya seznámí se spisovatelovými myšlenkami, polemizuje s nimi a zároveň jej vybízí k tomu, aby napsal ještě jiné, osobnější reflexe. Ty se pak objeví v druhé části knihy jako tzv. Jak jsme se již zmínili, ve vyprávění Anyi se setkáme i s pohledem jejího přítele Alana, který ve starci vidí rivala, demytizuje některé jeho názory a zároveň zosobňuje zcela odlišný přístup k životu.

Zatímco stařec se znepokojuje nad během světa, ekonom Alan sleduje vše moderním okem pragmatika Způsobů, jak knihu číst, je tedy mnoho: je možné věnovat pozornost nejprve esejím a následně se seznámit s vyprávěním spisovatele a jeho písařky. Je možné začít těmito příběhy, nebo nejprve číst spisovatelovy reflexe a střídavě od nich odbíhat k těmto příběhům. Perspektivy může čtenář měnit postupně, nebo je sledovat simultánně, přičemž doba pozornosti jednotlivým pásmům záleží výhradně na jeho rozhodnutí.

Toto otevřené čtení zajisté není v literatuře novum: vzpomeňme na Cortazárův román Nebe, peklo, ráj, Johnsonovy Nešťastníky či Perecův Život návod k použití.

Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí vrásky po 50

Ve všech těchto dílech čtenář neustále listuje, spojuje jednotlivé texty dle vlastního uvážení a může tak zakusit pocit, že tvorba díla je částečně v jeho rukou. Jaký smysl má však otevřenost v Coetzeeho díle? Má čtenáři přinést především tento osvobozující, tvůrčí pocit? Domnívám se, že nikoliv. Otevřené čtení je u Coetzeeho pouze povrchem, pod nímž se skrývá zcela jiná snaha: odlehčit reflexivní rovinu, dát čtenáři možnost nadechnout se mezi jednotlivými esejemi tvrdých názorů.

Takový nádech je však osvobozující pouze dočasně, neboť svár perspektiv brzy začne svírat čtenářův hrudní koš. Co jsou to tvrdé názory?

Spisovatel C. Jejich základ zpravidla tvoří důvěrně známé události ptačí chřipka, Al-Káida, terorismus, válka v Iráku atd.

  1. Přelidnění vězení suisse proti stárnutí

Stát, jeho moc, politika jsou skloňovány v mnoha pádech: vzniká tak místy dosti kritický pohled, často na konkrétní představitele politické moci G. Bush, T. Blair a d. Podrobně je reflektována i politická situace současné Austrálie a problém přistěhovalectví.

Autor těchto esejí se nicméně vyhýbá moralizování a sází na zcela jiný tón: Někdo by měl napsat balet pod názvem Guantánamo, Guantánamo! Sbor vězňů se spoutanými kotníky, v tlustých plstěných rukavicích, s chrániči uší a černými kápěmi přes hlavy předvádí tance pronásledovaných a zoufalých. Kolem Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí s ďábelskou energií a škodolibým veselím rejdí stráže Dotýkají se vězňů bodci a vězni nadskakují V rohu střídavě píše u svého pultíku a křepčí v extázi muž na chůdách v masce Donalda Rumsfelda.

Jednoho dne to někdo ztvární, i když já to nebudu. Třeba se z toho v Londýně, Berlíně a New Yorku stane hit. Nebude to ovšem mít naprosto žádný vliv na příslušné lidi, kteří se vůbec nestarají o to, co si o Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí myslí diváci baletu. Jakkoli politická témata dominují, pozornost se v tvrdých názorech dostane i takovým jevům, jako jsou turistika, pedofilie, soutěžení nebo třeba pravděpodobnost a Zenónovy paradoxy.

Viděno z vnějšku, mohlo by Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí href="http://automotoalarm.sk/maskovac-prostedek-proti-strnut-195839.php">maskovací prostředek proti stárnutí zdát, že Coetzee kráčí ve šlépějích Hermana Brocha či Milana Kundery také v jejich dílech se reflexe stává součástí románového dění. Coetzee však možnosti románového eseje podstatně posunuje, resp.

Antonín Řehoř, CSc. Vypracovala: Bc. Jaroslava Zvonková Brno 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Rozvodovost v České republice, její možné příčiny, důsledky a náhled na tento problém u vybraných sousedních států vypracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu literatury. Elektronická a tištěná verze diplomové práce jsou totožné Brno Bc. Jaroslava Zvonková 4 Poděkování Děkuji panu doc.

V téže chvíli, kdy pokyvujeme hlavou nad obdivuhodnými souvislostmi, které spisovatel C. Má pravdu C. Nebo ji mohou mít oba?

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 2020

Jsou pravdivější vážné, intelektuální reflexe, nebo záznamy snů a postřehů ze soukromého života? Můžeme si docela dobře představit, že by Coetzee publikoval eseje spisovatele C. Pokud by se tak stalo, oslovil by patrně jen malou skupinu intelektuálů a zůstaly by exkluzivní záležitostí.

Coetzee se však uchýlil k experimentu a propojil eseje s příběhem: tento tah mu zaručuje, že čtenáře, který touží po příběhu, nakonec obohatí i o radost z reflexe a přiměje jej o určitých tématech přemýšlet. Samozřejmě lze namítnout, že eseje píše fiktivní postava jenže, nepohrává si s těmito ostrými demarkačními čárami sám autor? Nepřisuzuje spisovatelovi J. A proč také fiktivní spisovatel C. Jako by si sám autor byl vědom toho, že nemůže své názory vyslovit jinde než v románu.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ - PDF Stažení zdarma

Jako by pouze román dokázal poskytnout dostatečně svobodný prostor pro tvrdé názory, které jsou vyslovovány už s vědomím, že každá reflexivní promluva je vždy relativní.

A že nakonec nejde o pravdu názoru, ale o schopnost uměleckého díla zrcadlit složitost a nejednoznačnost našeho světa. Deník špatného roku je odvážným románovým počinem, který ani na chvíli neztrácí ze zřetele svého čtenáře. Dokáže zaujmout syžetovou hrou, silou myšlenky, odstupem od sebe sama, ale třeba i jedinečným obrazem.

A konečně: je také příběhem lásky, která nejistotu a tíhu světa dokáže překlenout v jediné větě: Dobrou noc, señore C. John Maxwell Coetzee, anglicky píšící spisovatel jihoafrického původu, je dnes etablovaný i mezi českými čtenáři a značný podíl na tom mají právě prózy vydané v poměrně krátkém sledu v nakladatelství Metafora.

Deník špatného roku je specifický především formální strukturou. Kniha sestává ze tří navzájem oddělených částí, s nimiž je čtenář konfrontován zároveň na jediné stránce.

V první a nejobsáhlejší se čtenář seznamuje s názory dvaasedmdesátiletého spisovatele, jimiž se vyjadřuje k palčivým veskrze aktuálním problémům současného světa i k některým osobnostem, majícím v dané chvíli tu moc ho spravovat viz kapitoly O Tonym Blairovi, O politickém životě v Austrálii, O levici a pravici aj.

Střídmým esejistickým stylem se dotýká v mnoha směrech kontroverzních a medializovaných témat O Guantánamu, O Al-Káidě, O terorizmu, O pedofilii, nevyhýbá se ani méně časovým úvahám, a to s ironizujícím odstupem sobě vlastním O ptactvu nebeském, O slitování, O nudě.

Co do navržených témat je tedy první část knihy v úhrnu pestrá; autor vyslovuje své postřehy a nechává na čtenáři, jak se k nim postaví.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Coetzeemu zde nelze upřít jasná stanoviska, názorovou integritu, izomarínový krém proti stárnutí a šíři rozhledu plynoucí z rozsáhlých osobních zkušeností světového spisovatele. Úbytek sil, postupující choroba, sklíčenost z osamělosti, které za úvahovými texty stále vysvítají, dávají jeho veskrze přímočarým soudům důraz osvobozený od kompromisů, kliček a dvojsmyslů.

Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí

Další dvě části knihy jsou méně obsáhlé, ale právě v nich nalézáme autorův specifický rukopis, známý z jeho děl předchozích. Coetzee zde dokázal na velmi malé ploše rozvinout vícevrstevný příběh s pouhým triem charakterově výrazných postav.

Jednou z nich je Anya, mladá žena pověřená úkolem přepisovat myšlenky jí do té chvíle prakticky neznámého spisovatele. S výsledkem jejich vzájemné spolupráce je čtenář obeznámen v první části knihy. Nejprve z perspektivy spisovatele, seňora C. Je zřejmé, co k ní cítí a co pro něj Anyina přítomnost v jeho blízkosti znamená. Motivuje ho k poslednímu vzedmutí fyzických i psychických sil, ale hlavně mu dává možnost milovat ve chvíli, kdy by to už v důsledku stáří a blížícího se konce nečekal.

Udržitelný rozvoj by neměl být omezován pouze na Evropu — má globální rozměr. Evropská politika udržitelnosti by měla být vybavena nástroji proti přesouvání pracovních sil do jiných regionů. Pro zajištění rovných podmínek je nutný obousměrný přístup: na jedné straně směrem dovnitř EU, na straně druhé směrem z EU ven. Ve druhém případě by EU na relevantních mezinárodních fórech zejména WTO měla učinit vše pro zahrnutí neobchodních faktorů, jako jsou základní sociální a environmentální standardy, do mezinárodních obchodních dohod s cílem usnadnit rozvoj politik na podporu udržitelnosti u konkurentů Evropy. Dokud nebudou země jako Spojené státy, Indie a Čína vázány cíli snížení CO2 dle Kjótského protokolu, budou mít proti Evropě nespravedlivou ekonomickou výhodu.

Z perspektivy Anyi posléze nahlížíme tentýž vztah ta spisovatelem zprvu téměř pohrdá. Práce, kterou jí zadal, je pro ni zpočátku jen rutinní záležitost, možnost přepisováním seňorových úvah nahraných na diktafon si něco přivydělat.

Náklonnost z její strany ale přes počáteční nedůvěru pozvolna graduje a v samém závěru vrcholí upřímně míněným doznáním. Paní Sandersová je jenom sousedka, kdežto já jsem vždycky byla něco víc. To mě miloval, tím svým stařeckým způsobem Byla jsem jeho tajná víla, jak jsem Výroční konvence iccfa 20o boji proti stárnutí říkala dělala jsem si legracia on to nikdy nepopíral.

Odletím do Sydney.