Maxi Sky Návod k použití - PDF Stažení zdarma

WOC 20suisse proti stárnutí

Transkript 1 Maxi Sky Návod k použití Květen 2 Design, strategie a copyright a jsou obchodní známky náležející společnostem skupiny ArjoHuntleigh. ArjoHuntleigh Protože naší strategií je neustálé zlepšování, vyhrazujeme si právo měnit design bez předchozího upozornění.

Elementární bylinková pleť pije proti stárnutí Peine de mort suisse proti stárnutí

Text obsažený v této publikaci ani jeho části nesmějí být kopírovány bez souhlasu společnosti ArjoHuntleigh. Váš zvedák Maxi Sky je součástí série kvalitních výrobků určených speciálně pro domácí péči, ošetřovatelské WOC 20suisse proti stárnutí a jiné zdravotnické použití. Naším posláním je uspokojovat vaše potřeby a poskytovat vám nejkvalitnější dostupné výrobky i se zaškolením, díky němuž se vaši zaměstnanci naučí maximálně využívat výhody každého výrobku ArjoHuntleigh.

Transkript 1 Postup lepení UV lepidly 2 Obsah: 1. Použití lepidel při lepení skla UV lepidla Příprava ploch pro lepení Výběr typu lepidla Nanášení UV lepidla Vytvrzování působením UV-záření Pevnost lepených spojů Možnost demontáže lepeného spoje Typická spojení, technologické zvláštnosti Ochrana zdraví při práci s UV-lepidly a UV-zářením Dodávaná balení a pravidla pro skladování Chyby a jejich řešení Použití lepidel při lepení skla Používání lepidel při lepení skla nabývá neustále na významu. Proti jiným obvyklým způsobům přináší často WOC 20suisse proti stárnutí výrobní náklady a cenové výhody, lepší vzhled výrobku a zcela nové možnosti konstrukčních řešení. Lepidla pro použití lepení skel do tří skupin: silikony jednosložkové tmely a lepidla vytvrzující reakcí se vzdušnou vlhkostí v závislosti na teplotě okolí a na velikosti podoby elastické hmoty dvousložková lepidla vytvrzují po přesném smíchání základní hmoty s tužidlem jednosložková lepidla k vytvrzení dochází působením ultrafialového záření UV o vlnové délce nm.

Přečtěte si důkladně tento návod a kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se obsluhy nebo údržby výrobku ArjoHuntleigh. Předmluva Než použijete váš Maxi Skypřečtěte si prosím tento návod až do konce.

Informace uvedené v tomto návodu mají klíčový význam pro správný provoz a údržbu zařízení a pomohou vám chránit vaši investici a zajistí vaši spokojenost s jeho výkonem.

Zvedání a přesun osob s sebou vždy nese potenciální riziko. Některé informace v tomto návodu jsou důležité pro vaši bezpečnost a je nutné se s nimi seznámit a pochopit je, aby se vyloučilo nebezpečí možného úrazu.

Společnost ArjoHuntleigh silně doporučuje a varuje, že zabránit zraněním z důvodu použití nevhodných dílů lze pouze při používání součástí navržených společností ArjoHuntleigh, které by měly být vždy používány se zařízením a dalším vybavením dodaném společností ArjoHuntleigh.

je možné odstranit vrásky z nosu

Navíc mohou nedovolené modifikace zařízení ArjoHuntleigh ovlivnit jeho bezpečnost. Společnost ArjoHuntleigh nenese odpovědnost za žádné nehody, události nebo nedostatečný výkon, k nimž může dojít v důsledku nedovolené modifikace jejích výrobků.

Testováno podle standardů: Servis a podpora Běžný servis zvedáku Maxi Sky smí provádět pouze způsobilý servisní personál. Tím se zajistí bezpečnost a dobrá funkčnost vašeho produktu.

Ты тогда убедила нас с Орлом в том, что обычным людям довольно неприятно иметь дело с такими созданиями. - Поэтому не свидетельствует ли их присутствие здесь о существовании третьего поселения.

Viz kapitola Péče a údržba v tomto návodu. Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na místního zástupce ArjoHuntleigh, který vám může poskytnout komplexní podporu a servisní programy, a dlouhodobě tak zajistit maximální bezpečnost, spolehlivost a hodnotu výrobku. Potřebujete-li náhradní díly, obraťte se na místního zástupce. Další výtisky tohoto návodu můžete zakoupit od svého místního zástupce ArjoHuntleigh. Při objednávání uveďte číslo produktu Pokynů k použití viz přední strana a idnetifikační číslo zařízení.

Naposledy prohlížené

Zamýšlené použití Zvedák Maxi Sky je určen pro zdvihání klientů v domácí péči, ošetřovatelských ústavech a centrech s pečovatelskou službou. Přenos klienta probíhá pod dozorem příslušně školených pečovatelů v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití je nutno vyloučit.

WOC 20suisse proti stárnutí

Zařízení se smí používat pouze k výše uvedeným účelům a musí jej instalovat oprávněný pracovník ArjoHuntleigh v souladu s místními předpisy. Životnost Zařízení je navrženo a testováno na životnost sedm 7 let nebo přenosů podle toho, co nastane dříve za předpokladu dodržování preventivní údržby specifikované v části Péče a údržba v tomto návodu.

WOC 20suisse proti stárnutí

Ekvivalnece mezi počtem přenosů a počtem let používání je zřejmější z tabulky Obr. Počet přesunů za den Červený indikátor na přenosném zvedáku bude blikat po dosažení přibližně poloviny životnosti a znovu na jejím konci pro označení uplynutí této doby. Životnost tohoto zařízení odpovídá přímo období bezpečného provozu předtím, než je nutná celková revize zařízení.

Étude biblique (06 avril 2020) -- Le Christ immuable fait toujours bien toutes choses

Stárnutí jednotky, četnost použití počet přesunů za denhmotnost klienta a četnost údržby jsou faktory, které mají dopad na životnost zvedáku Maxi Sky Přesun je definován jako přemístění klienta z jednoho místa na druhé. Cyklus přesunu zahrnuje zvednutí a spuštění.

Očekávaná životnost textilních vaků a textilních lehátek činí přibližně 2 roky od data nákupu.

  • И как только пни оказались внутри, верхняя половина сферы опустилась на прежнее место, полностью закрывая .

  • За всех нас, абсолютно не властных над собственным будущим.

  • Postup lepení UV lepidly - PDF Stažení zdarma
  • Его купол блестел в раманской тьме.

  • Оставь нас, - сказал он приподнявшись.

  • → T | Hodinky švýcarské

Této životnosti tipů proti stárnutí pokožky dosaženo WOC 20suisse proti stárnutí za předpokladu, že se čištění, údržba a kontrola provádí v souladu s pokyny k obsluze a údržbě a s programem preventivní údržby. Předpokládaná životnost ostatních předmětů krátkodobé spotřeby, jako jsou baterie, pojistky, lampy, vaky, popruhy a šňůry, závisí na péči o příslušné zařízení a na jeho užívání. Údržbu předmětů krátkodobé spotřeby je nutno provádět v souladu s Návodem k použití a Programem preventivní údržby.

krém na vrásky na čelo pro muže zázračné krémy proti stárnutí

Identifikace zařízení Roky přesunů ,5 8 3,5 Obr. Identifikační číslo jednotky specifikace, model, výrobní číslo je uvedeno na stříbrném štítku připevněném ke spodní části krytu viz Obr. Pokud zjistíte poškození, neprodleně informujte přepravce, aby byla vznesena reklamace.

  1. Curaviva suisse proti stárnutí
  2. Спросил Ричард.

Kompletní informace o reklamovaných poškozeních či nedostatcích v přepravě předejte svému místnímu zástupci Arjo. Uveďte všechna identifikační čísla zařízení a případně skupinová čísla dílů, jak je uvedeno výše, společně s úplným popisem poškozených dílů.

Pro zajištění bezpečného provozu zvedáku Maxi Sky si pečlivě přečtěte celý návod, zejména kapitolu Bezpečnostní pokyny, WOC 20suisse proti stárnutí instalací, obsluhou nebo opravou tohoto zařízení.

Pokud něčemu plně neporozumíte, obraťte se prosím na svého místního zástupce ArjoHuntleigh, který vám sdělí další podrobnosti.

V mnoha případech je barva pouzdra shodná s barvou pásku - povětšinou mají-li hodinky kovový náramek.

Nedodržení varování uvedených v tomto návodu může vést k úrazu. Nechávejte tento návod v blízkosti zvedáku a podle potřeby do něj nahlížejte.