Prosím, ověřte se

Zbavte se fluoridu ve vodě

zbavte se fluoridu ve vodě

Fluorem ke zdraví. Anebo k autismu? Podařilo se jí prokázat souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu.

Za posledních padesát let se zvýšila celosvětově frekvence diagnózy s názvem poruchy autistického spektra téměř padesátinásobně.

Fluorem ke zdraví. Anebo k autismu? - Časopis Šifra

Tento nárůst je zaznamenán ve všech vyspělých zemích světa. Odborníci hovoří v souvislosti s autismem doslova o epidemii. Tato vývojová porucha se projevuje ze všech psychiatrických diagnóz nejdříve; příznaky mohou být u dítěte viditelné již ve dvou letech.

Už jako kojenci bývají autistické děti málo komunikativní — nenavazují oční kontakt s maminkou, netulí se, nemazlí a po celý život mají velké obtíže při navazování jakýchkoli vztahů s jinými lidmi, přičemž platí, že co autista, to originál.

U každého jedince se nemoc projevuje jinak — jeden provádí abnormální pohyby, druhý je agresivní, třetí řadí věci do komínků a nesnáší změny, další nereaguje na oslovení a je zcela uzavřen ve svém světě.

Skrytý jed, který konzumujeme

Jeden z předních českých expertů na psychické a vývojové poruchy u dětí v rozhovoru též poznamenal, že se autismus začíná projevovat v době, kdy dítě dostává do těla při očkování celou řadu vakcín. Není divu, že si stále více lidí klade otázku, zda jde o pouhou shodu okolností, nebo hraje současná podoba očkování ve vzniku autismu zásadnější roli.

A že když rodiče hledají příčinu, často dávají oba jevy do souvislosti. V Česku se k očkování coby příčině autismu přiklání například známá praktická lékařka Ludmila Eleková. Její zájem o problematiku vyvolaly potíže jejího vlastního dítěte. Tři dny neutišitelně zbavte se fluoridu ve vodě, měl horečku, špatně spal, nepil a měl veliký rudý otok na zadečku.

zbavte se fluoridu ve vodě

Byla jsem čerstvě atestovaná lékařka, ale nevěděla jsem, co se děje. Vakcína je upravený virus, bakterie nebo toxin, podávaný do těla spolu se stabilizátory a solemi hliníku pro zesílení reakce. Jako konzervant pak slouží například rtuť. Když se Ludmila Eleková ponořila do studia, dozvěděla se, že přídatné látky, hliník a rtuť, mohou způsobit poškození v mozku a s ním spojený autismus, hyperaktivitu, dyslexii, sníženou imunitu či nejrůznější alergie.

A z pravdy se mi udělalo nevolno. Otázka ovšem je, nakolik se lékaři a farmaceutické firmy hledat nějaké souvislosti snažily a snaží. Při každé snaze tento problém seriózně prozkoumat jsou všichni, kdo se o to pokoušejí, označeni v lepším případě jako šarlatáni.

přehled biogenézy proti stárnutí

Zato farmaceutické firmy a očkovací lobbisti pracují na svém pozitivním obrazu velmi vehementně. V roce vyšlo najevo, že si hlavní lobbistická organizace na tomto poli s názvem Česká vakcinologická společnost ČVS objednala u PR agentury AMI Communications projekt reklamní kampaně s názvem Vzdělávací akademie pro novináře.

Zubní pasty v moderním věku Zubní pasty v moderním věku Zuby máme v průběhu života nanejvýš dvoje. I proto jsme ochotni hodně investovat do jejich zachování a zdraví.

Jak vyplývá z názvu i obsahu studie projektu kampaně, byla zacílena na ovlivnění novinářů. V projektu jim bylo vysvětleno, jak mají o očkování referovat. Výsledky takovýchto akcí jsou zřejmé — například Česká televize dělá pravidelně farmaceutickým firmám reklamu a doporučuje lidem očkování.

proti stárnutí auf deutsch schreiben pleine lune janvier 20suisse anti aging

Seriózní debata o možných vedlejších účincích zbavte se fluoridu ve vodě nikdy nevedla a pohled je vždy jednostranný a zaujatý. Já na semináři nebyl, a tak vám můžu sdělit i jiné informace. Problémy a podezření nejsou samozřejmě jen v Čechách.

V roce se svěřil se svou neblahou zkušeností například slavný oscarový herec Robert De Niro.

zbavte se fluoridu ve vodě

Dříve býval zastáncem vakcín, ale svůj názor změnil poté, co se jeho syn stal autistou. Jedním z důvodů je podle něj to, že by pravda mohla ovlivnit objemné finanční toky ve farmaceutickém průmyslu. O tom, že nemluvil jen tak do větru, svědčí i to, co nastalo, když se zbavte se fluoridu ve vodě rozhodl prezentovat na svém filmovém festivalu Tribeca snímek Vaxxed, jenž pojednává právě o problémech způsobených očkováním.

Ač se chystal herec uvést film živě, nakonec snímek bez vysvětlení z programu stáhl. Stihl pouze vyzvat diváky, ať připravte přípravky proti stárnutí film obstarají na internetu.

Někdo mu zřejmě důrazně vysvětlil, že tudy cesta nepovede. Faktem je, že hlavní zdravotnický proud na jakékoli negativní zmínky o vedlejších účincích vakcín vždy reaguje tvrdě, až hystericky.

Proč, když je vše tak bezpečné a růžové? Nervy na pochodu Významnou osobností, která se pouští především do vod, kam se mnozí neodvažují, je i česká vědkyně Anna Strunecká. Proti autorce známých knih Doba jedová či Varovné signály očkování je v médiích vedena dlouhodobě negativní kampaň. Čím jsou její argumenty podloženější a znalosti větší, tím jsou útoky ostřejší a osobnější.

Zubní pasty v moderním věku

Mezi největší fauly ze strany vědecko-medicínsko-farmaceuticko-mediálního systému, který tvoří úzce propojený celek, patří neustálé omílání výroků, že paní Strunecká není vědkyně.

Po studiu biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se tamtéž stala doktorkou přírodních věd dnešní malý doktorátkandidátkou věd dnes velký doktorátdoktorkou věd vyjadřuje nejvyšší vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnostdocentkou i profesorkou. Profesorka Anna Strunecká.

nejlepší péče proti stárnutí pleti bez krutosti

Foto Profimedia Od roku vedla Anna Strunecká praktická cvičení a zajišťovala přednášky a kurzy pro studenty Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK, vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů, napsala patero učebních skript, deset let působila jako vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK, kde zůstala až do důchodu.

Za tu dobu stihla publikovat výsledky své vědecké činnosti ve více než třech stovkách odborných prací, jež se objevily v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Objasnila například některé mechanismy vzniku patofyziologických změn u hematologických nemocí, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci či autismu.

A v letech — byla mimochodem koordinátorkou pro přípravu projektu 6. Tu nejzajímavější činnost však Anna Strunecká provádí až po odchodu do důchodu v roce Výhodou penzisty totiž je, že ho nemůžou odnikud vyhodit a je nezávislý.

To však rozpaluje různé obchodníky s lidským zdravím do běla, přestávají se ovládat a klesají až na pomyslné morální dno, je-li ještě kam klesat. Nejprve se od Anny Strunecké distancovali hlavouni Univerzity Karlovy, která se snaží předstírat, že dlouholetá vedoucí katedry na Přírodovědecké fakultě snad ani nepůsobila. Univerzita tedy opatrně připouští, že kdysi dávno tam působila, ale jen trochu. Nikoli, pracovala zbavte se fluoridu ve vodě celý profesní život.

Drzý jako lázeňská veverka byl v tomto ohledu i předseda koalice na podporu očkování a odborný poradce soukromé očkovací firmy Avenier Doc.

Prosím, ověřte se

Rastislav Maďar, PhD. Ve vysílání České televize označil paní Struneckou, která je coby profesorka kvalifikovanější než on, za seniorku, jež není lékařkou ani odborníkem na očkování a nikoho nikdy neočkovala.

Zároveň ale nevědomě odkryl, jak obrovský je rozdíl mezi nezávislým odborníkem a člověkem, který se nachází v nemravném střetu zájmů. Jediné informace, které by bez odvážných jedinců dostávala, by byla očkovací a léková propaganda. Jelikož kromě různých autoimunitních a jiných civilizačních nemocí nepřetržitý růst poruch autistického spektra, převládajících v několika minulých dekádách, způsobuje obavy ve společnosti i nezmanipulované zdravotnické veřejnosti, pustila se profesorka Strunecká se svým synem Otakarem do dalšího velkého výzkumu.

Jak se zbavit zubního kamene a plaku

Mezi rizikovými vlivy je zmiňován i fluorid, ovšem neurotoxické účinky těchto solí kyseliny fluorovodíkové stále nejsou obecně uznávány. Magazín v září publikoval jejich článek Chronic Fluoride Exposure and the Risk of Autism Spectrum Disorder, v překladu Chronické působení fluoridů a riziko poruch autistického spektra. Jak napovídá název, profesorce Strunecké se podařilo najít souvislosti mezi účinky nadměrných koncentrací fluoridů a vznikem autismu.

  1. Nejprodávanější krém proti stárnutí
  2. Mnozí se domnívají, že má tato sloučenina lví podíl na tělesném i duševním zdraví spotřebitelů.
  3. Všichni víme, že čištění zubů je důležité jako prevence proti tvorbě zubního plaku a zubního kamene —  ale co přesně to znamená?
  4. Большие часы на сцене показывали 08:36.

  5. Jak odstranit příčné vrásky na čele
  6. Šokující pravda: Fluoridace vody z nás dělá otroky - automotoalarm.sk
  7. Он пробыл здесь около двух часов, они показались мне несколькими минутами.

  8. Jak se zbavit zubního kamene a plaku | Signal | Signal

Hodnotila vliv fluoridů jak na metabolické a buněčné poruchy, tak třeba i na pokles hladiny melatoninu, takzvaného hormonu spánku. Zřejmě nejzásadnějším zjištěním celého výzkumu je, že fluorid v kombinaci s volnými kationty hliníku zesiluje patologické symptomy autismu. Zbavte se fluoridu ve vodě synergická kombinace s hliníkem přitom umocňuje účinky fluoridu již při koncentracích několikanásobně nižších, než kdyby působil na organismus samotný.

Nebýt takových lidí, dozvíme se v televizi maximálně to, že se Hliník odstěhoval do Humpolce.